Buurt vraagt nietigverklaring van sluiting spooroverweg aan Galgeveld

De geplande sluiting van de spooroverweg aan de E. Claeslaan, de Hockeyweg en Galgeveld,  heeft al heel wat emoties losgeweekt in het bijzonder bij de buurtbewoners uit de ruime omgeving. Onder impuls van ereschepen Jim Goetzé en met de steun van Frank Coenen werd op 28 december 2020 een verzoekschrift tot nietigverklaring van het collegebesluit van 6 juni 2016 voor de Raad van State ingediend. Dit verzoekschrift werd alvast ontvankelijk verklaard.