Steven Verbanck, Stafmedewerker milieu, gaf ons deze reactie.

Als Infrabel een overweg wil afschaffen, zal ze rekening moeten houden met de gemeente en de omwonenden

Dat was totnogtoe nergens geregeld. De Kamercommissie mobiliteit keurde een wetsvoorstel met de nieuwe procedure goed. De uiteindelijke tekst van het wetsvoorstel is nog niet gepubliceerd. 

De nieuwe procedure zou verlopen als volgt:

  • De gemeente organiseert een openbaar onderzoek over de afschaffing zodat bijvoorbeeld omwonenden hun bezwaren tegen de afschaffing kunnen formuleren.
  • De gemeente geeft een advies geven over de afschaffing.
  • Infrabel neemt een expliciete beslissing over de afschaffing, gemotiveerd aan de hand van enkele principes in de wet.
  • De gemeente en de wegbeheerder kunnen tegen de afschaffingsbeslissing van Infrabel in beroep gaan bij de FOD Mobiliteit. Die kan de afschaffing terugdraaien als de beslissing van Infrabel onvoldoende rekening houdt met de principes of met het advies van de gemeente.

Deze nieuwe procedure komt grotendeels tegemoet aan het standpunt dat de VVSG uitbracht tijdens een hoorzitting in de Kamercommissie mobiliteit (10 maart 2021).

We pleiten er namelijk voor dat over het afschaffen van een overweg een formele beslissing moet bestaan; totnogtoe gebeurt dat binnenskamers bij Infrabel. We hadden ook graag gehad dat zo’n beslissing politiek afgedekt is, maar dat is zelfs in de beroepsfase niet het geval in de nieuwe procedure.

We zijn wel tevreden dat de procedure voor zo’n afschaffingsbeslissing nu garandeert dat het publiek hierbij betrokken wordt en dat de gemeente medezeggenschap heeft. Nu is er geen probleem bij een constructief overleg tussen Infrabel en de gemeente, maar de gemeente heeft geen enkele formele poot om op te staan wanneer dat overleg vruchteloos is en Infrabel eigenhandig een overweg afschaft.

 

Steven Verbanck – Stafmedewerker milieu