De bewoners van de wijken Zevenbergen/Donk en Galgenveld blijven zich verzetten tegen de mogelijke sluiting van de spooroverweg in de buurt. Spoorwegbeheerder Infrabel wil, net als op veel plaatsen in Vlaanderen, overwegen sluiten om het gevaar op aanrijdingen te verkleinen. De stad Lier is intussen met een bevraging gestart waar het 3 scenario’s voorlegt aan de bewoners.
Het eerste voorstel is de sluiting van de overweg voor alle verkeer, in een tweede scenario zou de overweg wel toegankelijk blijven voor fietsers en voetgangers, en in een derde scenario zou de overweg openblijven maar komt er wel een knip in de buurt. 
Het actiecomité vraagt aan alle bewoners om voor scenario 3 te kiezen. Anders zouden veel inwoners geïsoleerd geraken, het buurtgevoel zou verdwijnen en hulpdiensten zouden er langer over doen om bij een brand of ander incident ter plaatse te geraken, klinkt het in een persbericht.