Overweg Donk

Het landelijk Donkgebied, gelegen in de oksel van 2 spoorwegen (Lier – Antwerpen en Lier – Lint/Kontich) is momenteel bereikbaar en toegankelijk via 2 spooroverwegen. Infrabel vraagt aan Stad Lier om de spooroverweg in de Ernest Claeslaan af te sluiten. Voor alle duidelijkheid: het betreft hier overweg 14 van lijn 15 (Lier-Antwerpen).

Voorgesteld alternatief door Infrabel: een tunnel voor voetgangers en fietsers ter hoogte van hockeyclub Heracles naast het Papegaaienbos (ongeveer 300 m verderop richting Antwerpen)

Uit het notulenboek van het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Lier dd. 06/06/2016 blijkt dat het College de voorgestelde sluiting wil laten uitvoeren.

 

 

 

Over ons

Gezien de enorme impact voor de bewoners van het Galgeveld, Zevenbergen en de Donk werd er in 2021 een werkgroep opgericht die te allen tijde
wil voorkomen dat deze sluiting er komt.

Het actiecomité “overwegdonk” Lier ijvert dan ook onvoorwaardelijk voor het open houden van de spooroverweg ter hoogte van
de locatie Ernest Claeslaan – Galgeveld – Hockeyweg. Een sluiting van deze overweg is dus voor ons absoluut niet aan de orde en moet te allen tijde vermeden worden.

Wij wensen evenwel te benadrukken dat wij achter het project van de fietssnelwegen staan en dat dit project een meerwaarde
betekent voor zowel onze buurt als zijn gebruikers. De combinatie van deze fietssnelwegen met de overweg is perfect mogelijk. Wat een gelijkaardige
situatie impliceert met vele andere overwegen zoals o.a. overweg (Tuinweg) aan de andere kant van het Galgeveld.