Nieuws over procedure voor de Raad van State

Update over procedure Raad van State

Zoals u weet startten wij in december 2021 een procedure voor de Raad van State als gevolg van bekomen info waaruit bleek dat het schepencollege van Lier o.i. besloten had tot de sluiting van de overweg t. h. v. Galgeveld en de Hockeyweg.

In het bewuste besluit van het schepencollege van 6 juni 2016 meenden wij dat de volgende passage “De afsluiting van de Tuinweg is ook aangewezen. Zoals op het overleg reeds aangegeven afsluiten voorbij Galgeveld. Dit kan enkel wanneer het in combinatie wordt uitgevoerd met het dichtzetten van de spooroverweg t. h. v. Ernest Claeslaan/Hockeyweg”, aan duidelijkheid niets te wensen overliet. De overweg gaat dicht.

We argumenteerden en voerden bij de Raad van State als hoofdargument aan dat er sprake was van machtsoverschrijding, omdat o.i. het schepencollege niet bevoegd was een dergelijke beslissing tot sluiting van een overweg te nemen, maar dat zulks een gemeenteraadsbesluit vereiste.

We toonden ook het vereiste belang aan, nu een bewoner (en bij uitbreiding) vele bewoners rechtstreeks geconfronteerd werden door beslissing tot sluiting.

De stad zette zeer gerenommeerde advocaten in tegen ons.

Feit is dat de Raad van State zich niet uitspreekt over de grond van de zaak, meer nog. De Raad stelt dat we ons belang niet voldoende hebben aangetoond en dat er van een beslissing tot sluiting van de bewuste overweg geen sprake is in het besluit van het schepencollege.  

Dat is dus voor ons zeer positief nieuws omdat nu onomwonden wordt aangegeven dat er nog geen beslissing is genomen.

Nog meer goed nieuws

En er is nog een tweede positief nieuws te melden. In de federale Kamercommissie mobiliteit is er een wetsvoorstel onder impuls van NVA goedgekeurd waarbij Infrabel, als het een overweg wil afschaffen, rekening moet houden met de gemeente/stad en de omwonenden. M.a.w. wanneer Infrabel een overweg wil afsluiten, zal dat moeten gebeuren via een omgevingsvergunning, waarbij de gemeente/stad ook een openbaar onderzoek zal moeten organiseren omtrent de afschaffing zodat de omwonenden bijvoorbeeld bezwaren kunnen formuleren. In deze willen wij er nogmaals op wijzen dat Infrabel, in het verleden en dus in de periode voor het wetsvoorstel, zelden of nooit eigenhandig een beslissing tot sluiting van een overweg heeft geforceerd. 

Moraal van het verhaal.

De bal komt in het kamp van de stad Lier te liggen. Benieuwd of zij de Lierse burgers in de toekomst een warm hart zullen toedragen dan wel of zij de zijde van Infrabel zullen kiezen.

Tot slot willen we wel nog meegeven dat er in november 2022 boringen zijn gebeurd t.h.v.  van de overweg in opdracht van Infrabel. We hebben de stad hiervan op de hoogte gebracht, maar mochten tot op heden geen reactie ontvangen. 

Nieuws over procedure voor de Raad van State

Update over procedure Raad van State

Zoals u weet startten wij in december 2021 een procedure voor de Raad van State als gevolg van bekomen info waaruit bleek dat het schepencollege van Lier o.i. besloten had tot de sluiting van de overweg t. h. v. Galgeveld en de Hockeyweg.

In het bewuste besluit van het schepencollege van 6 juni 2016 meenden wij dat de volgende passage “De afsluiting van de Tuinweg is ook aangewezen. Zoals op het overleg reeds aangegeven afsluiten voorbij Galgeveld. Dit kan enkel wanneer het in combinatie wordt uitgevoerd met het dichtzetten van de spooroverweg t. h. v. Ernest Claeslaan/Hockeyweg”, aan duidelijkheid niets te wensen overliet. De overweg gaat dicht.

We argumenteerden en voerden bij de Raad van State als hoofdargument aan dat er sprake was van machtsoverschrijding, omdat o.i. het schepencollege niet bevoegd was een dergelijke beslissing tot sluiting van een overweg te nemen, maar dat zulks een gemeenteraadsbesluit vereiste.

We toonden ook het vereiste belang aan, nu een bewoner (en bij uitbreiding) vele bewoners rechtstreeks geconfronteerd werden door beslissing tot sluiting.

De stad zette zeer gerenommeerde advocaten in tegen ons.

Feit is dat de Raad van State zich niet uitspreekt over de grond van de zaak, meer nog. De Raad stelt dat we ons belang niet voldoende hebben aangetoond en dat er van een beslissing tot sluiting van de bewuste overweg geen sprake is in het besluit van het schepencollege.  

Dat is dus voor ons zeer positief nieuws omdat nu onomwonden wordt aangegeven dat er nog geen beslissing is genomen.

Nog meer goed nieuws

En er is nog een tweede positief nieuws te melden. In de federale Kamercommissie mobiliteit is er een wetsvoorstel onder impuls van NVA goedgekeurd waarbij Infrabel, als het een overweg wil afschaffen, rekening moet houden met de gemeente/stad en de omwonenden. M.a.w. wanneer Infrabel een overweg wil afsluiten, zal dat moeten gebeuren via een omgevingsvergunning, waarbij de gemeente/stad ook een openbaar onderzoek zal moeten organiseren omtrent de afschaffing zodat de omwonenden bijvoorbeeld bezwaren kunnen formuleren. In deze willen wij er nogmaals op wijzen dat Infrabel, in het verleden en dus in de periode voor het wetsvoorstel, zelden of nooit eigenhandig een beslissing tot sluiting van een overweg heeft geforceerd. 

Moraal van het verhaal.

De bal komt in het kamp van de stad Lier te liggen. Benieuwd of zij de Lierse burgers in de toekomst een warm hart zullen toedragen dan wel of zij de zijde van Infrabel zullen kiezen.

Tot slot willen we wel nog meegeven dat er in november 2022 boringen zijn gebeurd t.h.v.  van de overweg in opdracht van Infrabel. We hebben de stad hiervan op de hoogte gebracht, maar mochten tot op heden geen reactie ontvangen. 

Nieuws over procedure voor de Raad van State

Update over procedure Raad van State

Zoals u weet startten wij in december 2021 een procedure voor de Raad van State als gevolg van bekomen info waaruit bleek dat het schepencollege van Lier o.i. besloten had tot de sluiting van de overweg t. h. v. Galgeveld en de Hockeyweg.

In het bewuste besluit van het schepencollege van 6 juni 2016 meenden wij dat de volgende passage “De afsluiting van de Tuinweg is ook aangewezen. Zoals op het overleg reeds aangegeven afsluiten voorbij Galgeveld. Dit kan enkel wanneer het in combinatie wordt uitgevoerd met het dichtzetten van de spooroverweg t. h. v. Ernest Claeslaan/Hockeyweg”, aan duidelijkheid niets te wensen overliet. De overweg gaat dicht.

We argumenteerden en voerden bij de Raad van State als hoofdargument aan dat er sprake was van machtsoverschrijding, omdat o.i. het schepencollege niet bevoegd was een dergelijke beslissing tot sluiting van een overweg te nemen, maar dat zulks een gemeenteraadsbesluit vereiste.

We toonden ook het vereiste belang aan, nu een bewoner (en bij uitbreiding) vele bewoners rechtstreeks geconfronteerd werden door beslissing tot sluiting.

De stad zette zeer gerenommeerde advocaten in tegen ons.

Feit is dat de Raad van State zich niet uitspreekt over de grond van de zaak, meer nog. De Raad stelt dat we ons belang niet voldoende hebben aangetoond en dat er van een beslissing tot sluiting van de bewuste overweg geen sprake is in het besluit van het schepencollege.  

Dat is dus voor ons zeer positief nieuws omdat nu onomwonden wordt aangegeven dat er nog geen beslissing is genomen.

Nog meer goed nieuws

En er is nog een tweede positief nieuws te melden. In de federale Kamercommissie mobiliteit is er een wetsvoorstel onder impuls van NVA goedgekeurd waarbij Infrabel, als het een overweg wil afschaffen, rekening moet houden met de gemeente/stad en de omwonenden. M.a.w. wanneer Infrabel een overweg wil afsluiten, zal dat moeten gebeuren via een omgevingsvergunning, waarbij de gemeente/stad ook een openbaar onderzoek zal moeten organiseren omtrent de afschaffing zodat de omwonenden bijvoorbeeld bezwaren kunnen formuleren. In deze willen wij er nogmaals op wijzen dat Infrabel, in het verleden en dus in de periode voor het wetsvoorstel, zelden of nooit eigenhandig een beslissing tot sluiting van een overweg heeft geforceerd. 

Moraal van het verhaal.

De bal komt in het kamp van de stad Lier te liggen. Benieuwd of zij de Lierse burgers in de toekomst een warm hart zullen toedragen dan wel of zij de zijde van Infrabel zullen kiezen.

Tot slot willen we wel nog meegeven dat er in november 2022 boringen zijn gebeurd t.h.v.  van de overweg in opdracht van Infrabel. We hebben de stad hiervan op de hoogte gebracht, maar mochten tot op heden geen reactie ontvangen.