Media 

 

GVA: Resultaat enquête: scenario tegen sluiting overweg Ernest Claeslaan krijgt meeste.

28 juni 2023 - 
Uit een mobiliteitsenquête in en rond de wijk Zevenbergen en het Galgeveld in Lier blijkt dat het scenario waarin de …

 
RTV: Lierse wijkbewoners blijven zich verzetten tegen sluiting spooroverweg


28 April 2023 - 
De bewoners van de wijken Zevenbergen/Donk en Galgenveld blijven zich verzetten tegen de mogelijke sluiting van de spooroverweg in de buurt. Spoorwegbeheerder …

GVA: Actiecomité roept buurt op om in enquête tegen
sluiting spooroverweg Ernest Claeslaan te stemmen


28 April 2023 - 
Buren komen samen. Actiecomité roept buurt op om in enquête tegen sluiting spooroverweg Ernest Claeslaan te stemmen Spoorwegbeheerder Infrabel wil de overweg …

 

GVA: Heracles wil drie hockeyvelden, parking,
clubhuis en kleedkamers aan Capenberg


24 februari 2022 - 
Herakles wil graag naar Boechout komen. © Herakles Herakles wil drie hockeyvelden, parking, clubhuis en kleedkamers aan Capenberg Boechout, Lier – Tijdens een voorstelling …

 
Lier Belicht: Buurtvergadering tegen ‘eilandsyndroom’ Donk – Zevenbergen


8 juli 2021 - 
Buurtvergadering tegen ‘eilandsyndroom’ Donk – Zevenbergen Het dossier van de eventueel te sluiten spooroverweg aan de Ernest Claeslaan, Galgeveld, Hockeyweg en van …

HLN: Geplande sluiting overweg blijft wijken Zevenbergen en Donk beroeren, stad geeft extra duiding tijdens infovergadering

22 juni 2021 - 
De stad Lier organiseert woensdag een digitaal infomoment omtrent geplande wijzigingen aan de mobiliteitssituatie in de zone Ernest Claeslaan-Hockeyweg-Tuinweg. Verschillende bewoners van de Lierse wijken Zevenbergen en Donk blijven zich intussen zorgen maken over de eventuele sluiting van de spoorwegovergang in de Ernest Claeslaan.

RTV: Lierse wijken zien sluiting spooroverweg niet zitten

24 februari 2021 - 
Een delegatie van de Lierse buurten Zevenbergen en Donk zien een sluiting van de spooroverweg aan de Ernest Claesstraat niet zitten. Ze hebben de burgemeester 220 brieven geschreven waarin ze vragen de overweg toch open te houden. De sluiting kadert in het plan van Infrabel om op termijn zoveel mogelijk kleine overwegen weg te halen.

 
Lier Belicht: 220 bezwaarschriften overhandigd aan de burgemeester


23 januari 2021 - 
Zoals eerder gemeld wordt overwogen om in de toekomst de spooroverweg aan de Ernst Claeslaan, de Hockeyweg en het Galgeveld af te sluiten en in de Hockeyweg een knip in te voeren. De plannen maakten heel wat emoties los bij de buurtbewoners en resulteerden in 220 bezwaarschriften, brieven en nota’s. Het bundel werd zaterdag door Jim Goetzé en Frank Coenen overhandigd aan de burgemeester. ...

HLN: Buurt overhandigt 220 protestbrieven aan burgemeester: ‘schaf spooroverweg niet af

23 januari 2021 - 
Buurtbewoners van de Lierse woonwijken Zevenbergen, Donck en Galgeveld hebben zaterdagvoormiddag een bundel met 220 brieven afgegeven aan burgemeester Frank Boogaerts (N-VA). Ze vragen steun in hun strijd tegen de afschaffing van de spooroverweg aan de Ernest Claeslaan.

 

GVA: Burgemeester ontvangt protestbrieven tegen sluiten overweg in Lier

23 januari 2021 - 
Jim Goetze en Frank Coenen overhandigden zaterdag brieven en opmerkingen van 220 bewoners van Zevenbergen, Donk en Galgeveld in Lier. Zij verzetten zich tegen de mogelijke sluiting van de spooroverweg ter hoogte van de Ernest Claeslaan en tegen het afsluiten van de Hockeyweg. ...

GVA: Protest tegen sluiten van overweg ontvangt steun van 220 buurtbewoners


9 januari 2021 - 
Ereschepen Jim Goetze vraagt aan de Raad van State om een beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Lier te vernietigen. Niet minder dan 220 buurtbewoners steunen zijn vraag. Ze willen niet dat de spooroverweg in de Ernest Claeslaan opgeheven wordt. “Anders worden de bewoners op ...

Lier Belicht: Buurt vraagt nietigverklaring van sluiting spooroverweg aan Galgeveld

8 januari 2021 - 
De geplande sluiting van de spooroverweg aan de E. Claeslaan, de Hockeyweg en Galgeveld,  heeft al heel wat emoties losgeweekt in het bijzonder bij de buurtbewoners uit de ruime omgeving. Onder impuls van ereschepen Jim Goetzé en met de steun van Frank Coenen werd op 28 december 2020 een verzoekschrift tot nietigverklaring van het...

Lier Belicht: Bezwaar van ereschepen
tegen afsluiting spooroverweg


28 oktober 2020 - 
Met het oprakelen van het masterplan Ring West kwamen de daarmee gepaard gaande beslissingen van enkele jaren geleden opnieuw aan de oppervlakte.  Zo ook het besluit van het schepencollege van 6 juni 2016 om in het kader van het toekomstige circulatieplan, 

GVA: Ereschepen roept op tot actie ‘sluiting spooroverweg isoleert bewoners van Galgeveld en Hockeyweg’

27 oktober 2020 - 
Spoorwegbeheerder Infrabel en de stad Lier willen, om uiteenlopende redenen, de spooroverweg ter
hoogte van de Ernest Claeslaan en Hockeyweg afschaffen. Buurtbewoner Jim Goetze verzet zich tegen dit plan. “De bewoners...