Discriminatie van de bewoners

In het landelijke Donkgebied (Galgeveld) wonen een 12-tal gezinnen. Dankzij de twee spoorwegovergangen is momenteel een vlotte bereikbaarheid in geval van brand, ongeval of medische urgentie door Brandweer, Politie of MUG gegarandeerd. De interventieteams kunnen te allen tijde kiezen welke spoorwegovergang zij gebruiken mocht er zich een probleem voordoen bij één van de twee overwegen.

-wat als er wegenwerken aan het Galgeveld (deel tussen spooroverweg Tuinweg en Donkhoeve in uitvoering zijn;

-wat als, zoals meerdere malen concreet geschiedt, een trein voor het rode signaal dient te wachten en bij dit wachten de spooroverweg aldaar blokkeert;

 

We wensen er tevens op te wijzen dat deze bewoners, wanneer ze zich richting Boechout / Antwerpen of wanneer ze zich naar één van de handelszaken gelegen aan de Antwerpsesteenweg willen begeven, 5 km extra om moeten rijden. Sommige bewoners hebben jonge kinderen die naar de basisschool Het Spoor gaan. En sommigen hebben familieleden die bvb. in de Ernest Claeslaan wonen.

 

Wij stellen zonder meer dat deze bewoners worden gedegradeerd tot tweederangsburgers van de Stad Lier.  Zij verdienen evenveel bescherming en waardering als alle andere Lierenaren.

 

Rechtstreekse gevolgen van de nieuwe voetgangers- en fietstunnel

Het voorstel van een tunnel onder de spoorweg voor fietsers en voetgangers ter hoogte van Hockeyclub Heracles en de wijk Zevenbergen aan de Stijn Streuvelslaan heeft volgende consequenties:

 • Toenemend autoverkeer op de wijk Zevenbergen via de afslag aan de Antwerpse steenweg t.h.v. supermarkt Colruyt. Waarom zouden de bezoekers van de hockeyclub (of de toekomstige uitbater van deze infrastructuur) een 5-tal kilometer verder rijden om via de nieuwe bretel op de Ring en de Tuinweg de club te bereiken?
 • Parkeerhinder, voornamelijk in de Stijn Streuvelslaan, Guido Gezellelaan en aanpalende straten, in de nabijheid van het wijkhuis van Zevenbergen door de bezoekers van de hockeyclub. Eventueel parkeerverbod in bovenvermelde straten gaat ten koste van de familie en de vrienden van de bewoners en de bezoekers van het wijkhuis.
 • Genereert een miljoenenkost: de kost van de tunnel wordt geraamd op zo’n 1.5 miljoen euro. Het jaarlijks onderhoud van een spooroverweg kost, zo blijkt, €25.000 à €30.000. Een snelle berekening maakt dat men gedurende 50 jaar een spooroverweg kan onderhouden. Bovendien vergt een tunnel ook onderhoud en een bijhorende kost. Wat maakt dat de periode om een overweg in zijn onderhoud te voorzien nog vele jaren langer is.
 • Zorgt voor onveiligheid: welke vrouw, welk kind zal in de donkere herfst- en wintermaanden gebruik durven maken van een afgelegen tunnel is een bosrijke omgeving? We geven mee dat er op de fietssnelweg richting Lint vorig jaar reeds twee aanrandingen zijn gebeurd!
 • Genereert geen oplossing voor de bewoners aan beide kanten van de spoorlijn; enerzijds de regio Klein Zevenbergen, Smedenstraat, Donk, E. Van der hallenlaan, E. Claeslaan, deel B. Carolylaan, Stijn Streuvelslaan, Raymond de la Hayelaan, Mercatorlaan; anderzijds het hinterland van de Donk, Galgeveld, Tuinweg. Zoals hierboven reeds uitgelegd.


Hypotheek Donkfeesten en buurtwerking Donkvrienden

De Donkvrienden zijn ontstaan in 1929 en, met 93 jaren op de teller, de oudste wijkvereniging van Lier.

Het grondgebied ‘Donk’ grenst:

Enerzijds tot aan Lintesesteenweg (Tuinweg) en Boechout (Vinkenstraat);

Anderzijds tot aan de wijken Zevenbergen, Zuid-Australië en Antwerpsesteenweg. Pal in het midden, tussen de spoorlijnen Lier - Antwerpen en Lier – Lint/Kontich ligt de Donkhoeve, de uitvalsbasis van de vereniging. Met momenteel 249 betalende huisgezinnen zijn de Donkvrienden eveneens de grootste wijkvereniging van Lier.  Hiervan wonen 171 gezinnen, omgerekend nagenoeg 70% van de leden, ten noorden van de spoorlijn Lier - Antwerpen. De Donkvrienden trachten de cement te zijn tussen al deze mensen. Deze samenhang wordt op volgende manieren ingevuld:

Het organiseren van de Donkfeesten. Gedurende 6 dagen in augustus (verspreid over 2 weekends) wordt via deze grootste en oudste wijkkermis van Lier, de wijk Donk en bij uitbreiding gans Lier op de kaart gezet;

Rond 6 december komt Sinterklaas en zijn pieten langs met de huifkar bij alle kinderen van de wijk;

Tijdens de kerstperiode wordt een heel kerstgebeuren op poten gezet door het plaatsen van een kerststal en het organiseren van een kerstevocatie met bijhorende wandelfakkeltocht doorheen de wijk;

Op de Donkhoeve wordt elk jaar rond 11 juli ‘Vlaanderen Feest’ gevierd;

Als er in Lier en omgeving iets te doen is, wordt onze wijk op een positieve manier naar buiten gedragen: Boshoekstoet, Verengingenmarkt, speciale gelegenheden zoals Lier 800, Sint-Gummarusfeesten, enz.

Het spreekt voor zich dat voor al deze activiteiten de doorgang over de twee spooroverwegen (Ernest Claeslaan en Tuinweg) essentieel is.

 

Hypotheek organisatie Donkfeesten

Tijdens deze feesten dient, voor pakweg de helft van de activiteiten, het Galgeveld te worden afgesloten (steeds in overleg met en vergund door de stad Lier). Enerzijds om simpelweg de activiteiten te kunnen laten plaats vinden (Donkkoers, Donkrun,…), anderzijds om de veiligheid van bezoekers te garanderen tijdens de meest populaire en drukke momenten (avondoptredens BV’s/Domino, familiezondag met rodeoshow en reuzebarbecue,…).

 • Bij een sluiting van de overweg Ernest Claeslaan (en men dus enkel gebruik kan maken van de overweg Tuinweg), wordt het dus tijdens de Donkfeesten simpelweg onmogelijk om de achterliggende huizen van het Galgeveld en de hockeyclub Herakles te bereiken; noch voor de bewoners, noch voor de leden van de hockeyclub, noch voor de veiligheidsdiensten.
 • Ook is dit nefast voor de werking van de Donkfeesten zelf. Aan beide zijden van de feestterreinen bevinden zich parkings. Om dezelfde reden als hierboven aangehaald wordt het onmogelijk de helft van de parkings te bereiken en wordt de parkeercapaciteit onvoldoende.
 • Tot slot kan, door de sluiting van de overweg Ernest Claeslaan, de veiligheid van de duizenden bezoekers niet langer gegarandeerd worden. Indien (verschillende) veiligheidsdiensten een ernstige interventie zouden moeten doen (cfr. storm Pukkelpop) is de enige toegang de overweg Tuinweg en de aangrenzende straat Galgeveld, een smalle straat waar geen dubbel verkeer mogelijk is. Bovendien heeft deze overweg slechts 1 enkel spoor en het gebeurt meermaals dat de overweg voor langere tijd gesloten is omdat een trein dient te wachten om het station te mogen binnen rijden.

Vanuit het stadsbestuur is het idee reeds geopperd om tijdens deze Donkfeesten of andere gelegenheden het verbod op doorgaand gemotoriseerd verkeer ter hoogte van hockeyclub Herakles (Hockeyweg) tijdelijk op te heffen om alzo de fietssnelweg Lier - Antwerpen te gebruiken als tweede ontsluiting. Dit staat evenwel volledig haaks op de filosofie en het gebruik van de fietssnelweg en vormt een ernstig risico voor de gebruikers van de fietssnelweg. Daarbijkomend heeft men ook de intentie om de overweg Vinkenstraat in Boechout definitief te sluiten. Wat maakt dat dit voorstel tot ontsluiting vrij absurd wordt als er via die weg simpelweg geen ontsluiting meer mogelijk is.Hypotheek buurtwerking

Door de overweg Ernest Claeslaan te sluiten, wordt letterlijk de gehele wijkwerking en onze lokale samenleving ontwricht. De bovenvermelde activiteiten dewelke specifiek gericht zijn voor de mensen - jong en oud - van de wijk worden simpelweg onmogelijk gemaakt:

 • Voor 70% van de kinderen uit de wijk is een bezoek van Sinterklaas niet meer mogelijk. Tenzij het stadbestuur het verantwoord vindt dat men met een platte kar langs de Ring moet om rijden in de eigen wijk te geraken?
 • Hoe denkt men met Kerst een fakkeltocht te organiseren die start langsheen de straten van de wijk en eindigt in de Donkhoeve?
 • Het hinterland van de Donk wordt gekenmerkt door het alombekende en populaire ‘toerke van de Doenk’. Een toertje van 2,5km langsheen kronkelende wegen (dat tevens dienst doet tijdens de Donkfeesten) met een uitloper langsheen het ijssalon Trommelhoeve. Ideaal voor gezinnen met jonge kinderen, wandelaars, joggers,… Kortom voor iedereen uit de buurt die eens wenst uit te waaien of te genieten van het zonnetje. Infrabel zegt een alternatief aan te reiken, door een voet- en fietserstunnel aan te leggen ter hoogte van de hockeyclub. Googlemaps leert ons dat deze nieuwe doorsteek, naargelang waar men in de wijk woont, dit een omweg betekent van 2!km – heen en terug. Op een gezapige zondag is dit niet onoverkomelijk. Maar prettig is anders als ook je dagelijks woon – werk/school verkeer hiervan afhangt. Van een waardig alternatief gesproken…