Standpunt stad Lier:
De meerderheid, bestaande uit de partijen NVA en Open VLD, wil een sluiting van deze overweg. Daartoe werd trouwens een besluit genomen door het college van burgemeester en schepenen op 16 juni 2016. De stad zegt er wel steeds bij dat een sluiting van de overweg slechts kan als de werken aan de fietssnelweg en de ontsluitingswegen van de ring beëindigd zijn.

 

Standpunt Infrabel:
Infrabel streeft in ’t algemeen om zoveel mogelijk overwegen te sluiten. Daartoe stellen zij per stad of gemeente een nota “Streefbeeld overweg“ op. Op basis van deze nota onderhandelt Infrabel vervolgens met het stads- of gemeentebestuur. Het is dan aan het stads- of gemeentebestuur om zo’n  voorgenomen sluiting wel of niet  toe te staan. Infrabel zal zelden het oordeel van een lokaal bestuur naast zich neerleggen.  

Infrabel wil het risico op ongevallen bij het oversteken van de overwegen verkleinen.

NOTE : mogen we er op wijzen dat er aan “onze” overweg nog nooit een ongeval is gebeurd!

 

Standpunt Provincie:
De provincie heeft in deze geen enkele bevoegdheid, maar streeft naar de realisatie van een fietssnelweg die de stations van Antwerpen en Lier verbindt.


Wie beslist finaal over het al dan niet sluiten van de overweg?


Het is de stad Lier die in deze de beslissende stem heeft. Hieruit zal blijken welke belangen, deze van Infrabel dan wel deze van hun bewoners, hen het nauwst aan het hart ligt.
Belangrijk om mee te geven, is dat er reeds precedenten bestaan waarbij het gemeentebestuur pal achter zijn inwoners is gaan staan en een sluiting met succes hebben kunnen tegenhouden. Of waar de discussie op z’n minst nog lopende is zoals in Hansbeke, Kalmthout of Heist-op-den-Berg (www.overweg.be).

Het is zelfs zo dat het NVA kamerlid Tomas Roggeman, en tevens partijgenoot van onze burgemeester en bevoegde schepen, een wetsvoorstel heeft ingediend om meer inspraak af te dwingen en de gemeente een vetorecht geeft bij het sluiten van overwegen.